жагсаалт13

Үйлчилгээ

Бидний үйлчилгээ

Баталгаат амлалт

Бүтээгдэхүүнийг ашиглалтад оруулснаар хүлээн зөвшөөрөгдсөн өдрөөс хойш нэг жилийн баталгаат хугацааг эдэлнэ.

Ашиглалтанд оруулах үйлчилгээ

Бүтээгдэхүүн захиалагчийн талбайд ирсний дараа бид угсралт, ашиглалтанд оруулах техникийн ажилтнуудыг илгээж, үйлчлүүлэгчийн оператор, засвар үйлчилгээний ажилтнуудыг сургана.Манай техникийн ажилтнууд үйлчлүүлэгчийг хүлээн зөвшөөрч, гарын үсэг зурсны дараа үйлчлүүлэгчийн сайтыг орхино.

Сургалтын үйлчилгээ

Үйлчлүүлэгч ажилчдаа манай компанид сургалтад хамруулах юм бол бид өндөр ур чадвартай боловсон хүчин бэлтгэж, шалгалтад тэнцсэн хүмүүст гэрчилгээ олгох ажлыг зохион байгуулна.Ер нь сургалтын хугацаа нэг долоо хоног бөгөөд энэ хугацаанд бид хоол, байрыг зохицуулна.

Засвар үйлчилгээ

Баталгаат хугацаанд үйлчлүүлэгчийн бүтээгдэхүүнийг ашиглах явцад гарсан аливаа асуудлыг манай алсын удирдлагаар шийдвэрлэх боломжгүй хэвээр байвал бид үйлчлүүлэгчийн мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш 72 цагийн дотор техникийн ажилтнуудаа сайт руу илгээж, асуудлыг шийдвэрлэх болно.Үйлчлүүлэгчийн үйл ажиллагаанаас шалтгаалж асуудал үүсэхгүй бол бид ийм үйлчилгээг үнэ төлбөргүй үзүүлэх болно.

Насан туршийн үйлчилгээ

Баталгаат хугацаа дууссаны дараа манай компани гэрээнд заасан бүх үйлчлүүлэгчиддээ насан туршийн үйлчилгээг үзүүлж, сэлбэг хэрэгсэл, бүтээгдэхүүн, техникийн үйлчилгээг цаг тухайд нь хамгийн таатай үнээр хангана.

Файлын үйлчилгээ

Гэрээг хэрэгжүүлсний дараа бид үйлчлүүлэгчдэд зориулж борлуулалтын гэрээ, техникийн үзүүлэлтүүд, үйлдвэрлэлийн даалгаврын маягт, ашиглалтад оруулах тайлан, хүлээн авах маягт, холбогдох техникийн зураг гэх мэт файлуудыг бий болгоно.

ЖИЧ

Дээрх үйлчилгээний амлалтууд нь зөвхөн дотоодын үйлчлүүлэгчдэд хамаарна.Гадаадад байгаа үйлчлүүлэгчид гадаадад байгаа бүх зардлыг хариуцна.